Advocatenkantoor Staals richt zich op het verlenen van rechtsbijstand aan een gevarieerde cliëntèle.

Het kantoor kan bogen op een ruime praktijkervaring en expertise in uiteenlopende rechtsgebieden.
Mr drs Staals  stelt zich ten doel op professionele wijze te adviseren over de voorgelegde rechtsvragen.
De advocaat streeft ernaar slechts dan te procederen indien een andere weg niet mogelijk is.

De advocaat handelt vanuit een maatschappelijk betrokken opstelling naar de samenleving en haar burgers. De advocaat acht het van belang dat betaalbare rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk is.

U bent van harte welkom voor een kosteloos oriënterend kennismakingsgesprek!