Advocatenkantoor Staals verleent zijn diensten tegen een sterk concurrerend markttarief.
Onder een bepaalde inkomens/vermogens-grens komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een (groot) deel van de advocaatkosten voor u. Als u een afspraak maakt, zal met u besproken worden of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Een proefberekening kunt u zelf maken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org).

Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking en heeft u geen recht op vergoeding van de advocaatkosten uit hoofde van uw rechtsbijstandsverzekering, dan moet u de advocaatkosten zelf betalen.

Cliënten vinden het vaak prettig om duidelijkheid te hebben over de totale kosten van een procedure. Desgewenst  kunt u een vaste prijs voor een zaak overeenkomen.
Bij incasso-zaken kan de advocaat zonodig rechtsbijstand verlenen op basis van no-cure no-pay conform het zogenaamde incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Bij letselschade zaken kan de advocaat ook optreden op basis van no-cure-no pay. Uitsluitend bij behaald resultaat betaalt u alsdan een vooraf afgesproken percentage van het eind-resultaat.

Het uurtarief op dit kantoor bedraagt € 175,–, exclusief 21% BTW en te vermeerderen met 5 % kantoorkosten en de eventuele verschotten (griffierecht, deurwaarderskosten etc.). Advocatenkantoor Staals richt zich op de particuliere cliënt en kiest voor een duidelijke prijsstelling.

U kunt derhalve kiezen voor het traditionele tijdschrijven. Alle werkzaamheden worden hierbij naar tijdbesteding gespecificeerd en conform het afgesproken honorarium in rekening gebracht. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de advocaat zo mogelijk een indicatieve tijdberekening maken.

Zo mogelijk zal de advocaat voorafgaan aan de werkzaamheden een indicatieve tijdberaming geven en deze met u bespreken. Hierbij is het gebruikelijk dat de advocaat periodiek voorschotten in rekening brengt die synchroom lopen met de werkzaamheden. Bij een overschrijding van de tijdberaming zal de advocaat dit vooraf aankondigen.

Maar u kunt ook kiezen voor een vaste prijsafspraak, al dan niet afhankelijk van het behaalde resultaat.

Vanwege een speciale overheidsregeling komt u doorgaans als slachtoffer / benadeelde partij in een strafproces in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand door uw advocaat, mits deze als specialist staat geregistreerd. Mr Staals is dat.