Advocatenkantoor Staals heeft een speciale rekening waar de voor de cliënten bestemde derdengelden naar toe dienen te worden overgemaakt. Het betreft hier de Stichting Beheer Derdengelden Mr Drs F.G.J. Staals bij de ABN Amro bank met als rekeningnummer IBAN NL91ABNA0597426287 en BIC ABNANL2A.

Deze stichting staat ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer 34154683

NOTA BENE: het betreft hier een speciale rekening voor derdengelden voor cliënten. Naar deze rekening kunnen derhalve geen betalingen bestemd voor advocaten worden overgemaakt.