PRIVACY STATEMENT ADVOCATENKANTOOR STAALS

Advocatenkantoor Staals is een handelsnaam die wordt gevoerd voor de advocatenpraktijk van mr drs F.G.J. Staals te Amsterdam.
Advocatenkantoor Staals respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar cliënten en relaties. Persoonsgegevens die via deze website (of via andere kanalen) worden verzameld, worden door Advocatenkantoor Staals alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden door Advocatenkantoor Staals vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking
Advocatenkantoor Staals verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst ter zake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties. Advocatenkantoor Staals verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij Advocatenkantoor Staals hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers zijn allemaal verplicht om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te respecteren.

Bezoekersinformatie website en cookies
Advocatenkantoor Staals maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van deze website ga je akkoord dat Advocatenkantoor Staals gebruik maakt van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Noodzakelijke cookies waarmee de website beter functioneert.
• Statistische cookies het analyseren van het gebruik van de website om de website daarmee
te kunnen verbeteren;
• Marketing cookies: informatie die gebruikt kan worden met een commercieel doel,
bijvoorbeeld voor advertenties.
• Voorkeur Cookies. Deze cookies zorgen dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op hoe de website eruit ziet. Denk aan de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

De door Advocatenkantoor Staals verzamelde gegevens worden door Advocatenkantoor Staals alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Bewaartermijn
Advocatenkantoor Staals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Advocatenkantoor Staals verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen
Als u aan Advocatenkantoor Staals persoonsgegevens heeft verstrekt via de website van Advocatenkantoor Staals of via een ander kanaal, dan heeft u het recht om deze gegevens bij Advocatenkantoor Staals op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor u.
Wenst u dat uw gegevens aan u worden overdragen of wilt u dat uw persoonsgegevens in het geheel verwijderd worden? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met uw verzoek naar staals@advocatenkantoorstaals.nl zodat het kantoor met uw verzoek aan de slag kan.
Advocatenkantoor Staals streeft ernaar om uw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen.

Wijzigen
Advocatenkantoor Staals behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Advocatenkantoor Staals. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van Advocatenkantoor Staals gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen?
Heeft u vragen over het gevoerde privacybeleid of over uw privacy? Neem dan gerust contact op met het kantoor via info@advocatenkantoorstaals.nl