Mr drs Staals is aangesloten bij het Amsterdamse Strafpiket. Regelmatig heeft hij strafpiketdienst en bezoekt hij cliënten in voorarrest op politiebureaus voor rechtsbijstand. Daarnaast treedt de advocaat op als voorkeursadvocaat bij tal van vaste cliënten en verleent hij in die hoedanigheid juridische vroeghulp. Aansluitend verricht de advocaat rechtsbijstand in strafzaken voor de Politierechter, de Rechtbank en het Gerechtshof, zowel binnen het arrondissement Amsterdam als daarbuiten binnen heel Nederland.

In de loop der jaren heeft mr Staals de nodige expertise verworven in ISD-zaken. Ook na een eventuele oplegging van een ISD-maatregel blijft mr Staals cliënten bijstaan en bezoeken.  Desgewenst vraagt hij aan de rechtbank tussentijdse toetsingen van de noodzakelijkheid van de voortzetting van de maatregel. In voorkomende gevallen kan dat soms tot een eerdere opheffing van de maatregel leiden danwel tot een nieuwe invulling van een “vastgelopen” maatregel.  Zijn achtergrond als gedragswetenschapper komt hier zeker van pas!

* Commuun strafrecht (vermogensdelicten, winkeldiefstel, geweldszaken, Opium-wet etc.);
* ISD-zaken;
* klaagschrift teruggave inbeslagname rijbewijs en eigendommen;
* etc.