Mr drs F.G.J. Staals is op 6 juni 1993 te Amsterdam beëdigd als advocaat. Aansluitend heeft mr Staals eerst 3 jaar praktijk gehouden in Blaricum en in Haaksbergen. In 1996 heeft mr Staals zich als advocaat gevestigd in Amsterdam. In de loop der jaren heeft mr Staals zich met name toegelegd op het personen- en familierecht, ondernemersrecht en strafrecht.

Tevens studeerde mr Staals aan de EUR in de periode 1996-1997 Post-doctorale Belastingkunde. Voorts is hij in 1986 cum laude afgestudeerd aan de RUG in de orthopedagogiek (zmok). Afwisselend heeft hij hierna in Amsterdam gewerkt in de residentiële hulpverlening (opvoedingsinstellingen in Amsterdam), de marketing research (kwalitatief onderzoeker bij ISK, Plasschaerts Quality Research en Wolking Research and Strategy. Ook werkte mr Staals in de reiswereld als reisleider op Moskou, Leningrad en Praag bij de SRC. Daarnaast volgde hij aan de UvA de studie Nederlands Recht waarin hij in 1992 is afgestudeerd.

In de periode van 2000 tot en met december 2013 is mr Staals als docent / trainer verbonden geweest aan de landelijke Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft gedoceerd in de vakken gedragsrecht, gefinancierde rechtsbijstand en betalende zaken, alsmede heeft hij vanaf 2007 training gegeven in Intervisie.

Mr Staals heeft in de loop der jaren de nodige advocaat-stagiaires opgeleid tot volwaardig advocaat. Daarnaast is mr Staals sinds mei 2019 als adviserend advocaat verbonden aan de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer en adviseert en begeleidt hij studenten van de UvA en de VU met het behandelen van eerstelijn rechtsvragen van de SRB.