Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval in het verkeer of op het werk, dan wel anderszins, dan kan advocatenkantoor Staals u bijstaan met gespecialiseerde rechtsbijstand voor de door u geleden materiële en immateriële schade. Mr Staals staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als slachtofferadvocaat en kan u kosteloos bijstaan als benadeelde partij/slachtoffer in een strafproces.

Mr Staals is als specialist ingeschreven bij de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers.

Vanwege een speciale overheidsregeling komt u doorgaans als slachtoffer / benadeelde partij in een strafproces in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand door uw advocaat, mits deze als specialist staat geregistreerd.