Mr drs Staals heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het voeren van echtscheidingsprocedures en alles wat daarbij komt kijken. De advocaat heeft hierbij oog voor zowel de zakelijke aspecten, maar ook voor de ´human interest´ kant van de zaak. De advocaat kan u bijstaan bij voorlopige voorzieningen met een spoedeisend karakter, omgangsregelingen, scheiding en deling van huwelijksvermogen, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenanten, ouderlijk gezag, alimentatieberekeningen, LBIO kwesties, pensioenrechten, beëindiging samenleving, onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen, alsmede met contacten met Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.